PROJEKTY

Zajmujemy się wykonywaniem projektów branży sanitarnej:

  •  instalacje wodne
  •  instalacje kanalizacyjne
  • instalacje centralnego ogrzewania
  • instalacje gazowe
  • instalacje wentylacji i klimatyzacji
  • sieci i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

 Wykonujemy projekty na różnych etapach inwestycji: koncepcyjne, budowlane, wykonawcze i powykonawcze.

Załatwiamy wszystkie formalności i sprawy urzędowe.